Disclaimer

DisclaimerAlle rechten voorbehouden.
Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op deze website van glaspost.com  zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glaspost is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites integreren of om ze te gebruiken op een andere doelen. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.

Aansprakelijkheid
De website glaspost.com is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Glaspost draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.


Glaspost besteedt veel aandacht aan de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze website. De inhoud en functionaliteit wordt zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd, geactualiseerd en geoptimaliseerd. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd of incorrect is, of dat informatie ontbreekt. Glaspost kan niet garanderen dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. Deze site is geoptimaliseerd voor Internet Explorer, Mozilla en Firefox.

Het is niet toegestaan de site te gebruiken wanneer dit:
- het gebruik van andere bezoekers stoort
- het functioneren van deze website in gevaar kan brengen
- de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Glaspost wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand. Bij gebruik van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, gebeurt dat voor eigen rekening en risico van de gebruiker van deze website.


Intellectuele eigendomsrechten
Glaspost behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke toestemming van Glaspost, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Wijzigingen
Glaspost behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u dan ook aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? Yes No More on cookies »